www.krater.wri.pl

SPÓJRZ NA SZEROKĄ OFERTĘ USŁUG
ROBOTY ZIEMNE

• wykopy pod fundamenty • wykopy pod ogrodzenia • wykopy pod sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne, gazowe • wykopy pod baseny, studnie, szamba, oczyszczalnie biologiczne • równanie, niwelowanie, plantowanie terenu • korytowanie pod drogi i kostkę brukową • zasypywanie fundamentów • zdejmowanie warstwy humusowej • rowy melioracyjne • inne roboty ziemne związane z przygotowaniem terenu pod zabudowę • każde indywidualne prace ziemneROBOTY ZAŁADUNKOWO-ROZŁADUNKOWE

• materiały na paletach • załadunek ziemi i kruszywaODŚNIEŻANIE

• odśnieżanie parkingów, placów • odśnieżanie dróg i podjazdów • wywóz śniegu